Kajian Kalam

Hauzah Imam Jakfar Shadiq

﷽ Allah swt dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 59 berfirman: “Wahai orang-orang yang beriman taatlah kepada Allah dan Taatlah kepada Rasul (Muhammad) …

﷽ Dalam Usuluddin pembahasan Kenabian terdapat tiga pokok pembahasan penting, yaitu yang pertama adalah “Falsafah Kenabian”, yang kedua “Kenabian Secara Umum”, dan …

﷽ Keadilan Tuhan di sini sebenarnya masuk dalam pembahasan sifat-sifat Tuhan, namun karena penting pembahasan ini, maka para ulama menjadikanya sebagai pembahasan …

﷽ Dalam sesi diskusi dan tanya-jawab ada jamaah yang bertanya: Kalau nabi Adam as dicipta dari tanah, Siti Hawa as dicipta dari …

﷽ Tentang Tauhid Penciptaan timbul pertanyaan sebagai berikut: Tuhan dalam mencipta memiliki tujuan atau tidak? Kalau dikatakan punya Tujuan, berarti Tuhan menuju …

error: Copyright © 2019, Mulla Shadra Hasan Abu Ammar ra